Persbericht

Persbericht

Persbericht

Gemeentes pasfoto’s laten nemen wordt economisch bloedbad – open brief van fotografiesector en Unizo slaakt noodkreet aan ministers Verlinden, Carinval en Wilmès.

 • ‘Live enrolment’ heeft enkel nadelen voor gemeentebesturen en de burger
 • Zou ruim de helft van de beroepsfotografen tot sluiting dwingen

Aarschot, 11 februari 2022 – De sectorfederaties van de beroepsfotografen en verdelers van pasfotocabines hebben vandaag een open brief gepubliceerd, gericht aan ministers Annelies Verlinden, Sophie Wilmès en David Clarinval. Daarin vragen ze hen om onmiddellijk de uitrol van ‘live enrolment’ te onderbreken en het gesprek aan te gaan met de sector. Live enrolment zadelt gemeentes op met het nemen van pasfoto’s en is volgens de sector een ‘vals goed idee’: het heeft immers niks dan nadelen voor gemeentebesturen en de burger, en zou de helft van de beroepsfotografen tot sluiting dwingen. De sector steunt wel elk initiatief tot modernisering van de dienstverlening rond identiteitsdocumenten en diende daarvoor eerder al een alternatief plan in. 

De open brief is ondertekend door de verantwoordelijken vanBeroepsfotografen.be, vzwStudio.be, U2PF, Prontophot. De aanleiding ervoor is het recente schriftelijke aanbod van de federale overheid aan alle Belgische gemeentebesturen om live enrolment-apparatuur ter beschikking te stellen. “Een duidelijk signaal dat de bevoegde ministers hun plannen hierrond willen doorzetten, in weerwil van onze vele onbeantwoorde pogingen om hier constructieve gesprekken over aan te knopen. Wetende wat er op het spel staat voor zoveel partijen, hebben wij geen andere keuze dan deze openbare noodkreet”, zegt woordvoerder Berten Steenwegen van vzw Studio.

Niks dan nadelen voor burger en lokale overheden
In de open brief somt de sector een waslijst op aan redenen waarom live enrolment voor alle betrokken partijen een kapitale fout zou zijn. Mieke Coppieters, Beroepsfotografen: “De kern van het probleem is dat live enrolment gemeentebesturen dwingt om een activiteit uit te voeren die niet tot hun kerntaken behoort en waar ze nog geen materiaal, infrastructuur en competenties voor hebben. En dat terwijl de beroepsfotograaf verderop daar volledig op voorzien is. Behalve pure broodroof is dat ook een zeer inefficiënte inzet van overheidsmiddelen. Ondertussen maakt men de burger wijs dat die voortaan ‘gratis’ pasfoto’s kan laten nemen, terwijl die uiteindelijk de rekening van al die inefficiëntie zal betalen: ofwel rechtstreeks door een hogere prijs van de identiteitsdocumenten, ofwel indirect via de belastingen.”

“Men maakt de burger wijs dat die voortaan gratis pasfoto’s kan laten nemen, terwijl die zal opdraaien voor zoveel inefficiëntie.” - Berten Steenwegen, fotograaf en voorzitter vzw studio.

Naast die financiële consequenties benadrukt de sector ook de vele praktische gaten in het project, zowel voor de gemeentehuizen als de burger. “In onze vele gesprekken met gemeentebesturen merken wij veel weerstand tegen de hogere werkdruk die live enrolment met zich mee zal brengen. De vraag is ook maar hoeveel ambtenaren hier überhaupt zín in gaan hebben, aangezien fotografie volledig buiten hun expertise en normale takenpakket valt. En de burger? Die mag zich verwachten aan nóg langere wachtrijen aan het gemeenteloket om zich vervolgens te laten fotograferen zonder enige vorm van privacy. En dan is het nog hopen dat de kwaliteit van de pasfoto’s voldoet aan de strenge Europese normen hierrond. Waarom laten we dat niet gewoon over aan beroepsfotografen die daarvoor de vereiste interesse, aanleg, opleiding en infrastructuur hebben?”

Meewerken aan vooruitgang zonder bloedbad
De verschillende stakeholders in dit verhaal, waaronder de beroepsfotografen en uitbaters van pasfotocabines, hebben vorig jaar al een alternatief voorstel ingediend dat alle nadelen van live enrolment wegneemt en waarbij de sector zelf een stevige investering doet rond digitalisering en automatisering. Dat plan is om onduidelijke redenen niet weerhouden, hoewel het bijvoorbeeld in Frankrijk tot ieders tevredenheid werd uitgerold. Opvallend: dat gebeurde pas nadat massaal verzet de overheid overtuigde om haar ver doorgedreven live enrolment-plan – dat de prijs van identiteitskaarten overigens had doen verdubbelen – te herzien.

“Wij aanvaarden niet dat er op deze lichtzinnige manier een economisch bloedbad wordt aangericht in een sector die al zo geleden heeft onder de pandemie.”

“Onze sector heeft ook de digitalisering van de fotografie meegemaakt en verzet zich absoluut niet tegen vooruitgang. Alleen ís live enrolment helemaal geen verbetering en dreigt het bovendien een hele sector weg te vagen. Als je weet dat de gemiddelde beroepsfotograaf 2.054 pasfoto’s per jaar neemt, wat een kwart van de totale omzet in de sector vertegenwoordigt, is het niet verwonderlijk dat meer dan de helft van de professionele fotografen aangeeft de deuren te moeten sluiten als die inkomsten wegvallen. Wij kunnen onmogelijk aanvaarden dat er op deze lichtzinnige manier een economisch bloedbad wordt aangericht in een sector die al zo geleden heeft onder de pandemie. Zeker niet voor een project dat ook buiten onze sector alleen verliezers kent.” 

Concreet doet de sector de oproep aan:

 • de bevoegde ministers om live enrolment on hold te zetten tot er een grondige dialoog over is gevoerd met alle belanghebbenden.
 • de gemeentebesturen om goed na te denken over hun interesse in live enrolment alvorens ze ingaan op de oproep tot bestelling van de aangeboden apparatuur (in de desbetreffende brief van de Directie-Generaal Consulaire Zaken van 13 januari 2021).

  Berten Steenwegen - Voorzitter van vzw Studio 
  Caroline Tanghe & Mieke Coppieters - Voorzitter & Sectorcoördinator van Beroepsfotografen.be
  Edoardo Piccinini - Voorzitter van U2PF 

  Denis Duvivier - General Manager van Prontophot

Contact


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x