Info

vzw Studio
is een onafhankelijke vakvereniging van en voor fotografen in hoofdberoep.

vzw Studio
slaat op het Latijnse 'ik studeer', wat de essentie vormt van deze vakvereniging.

vzw Studio
verwijst tevens naar de studio van de fotograaf.

vzw Studio
biedt onderdak aan elk lid. ieder moet er zich thuis voelen.
De verscheidenheid in karakter, type en niveau van de fotografie is een meerwaarde voor ieder.
Deze drie elementen vinden we terug in het logo, dat verwijst naar een open boek en tegelijkertijd naar een dak.

vzw Studio
is transparant in haar structuur.
Het bestuur zal democratisch verkozen en gecontroleerd worden.

vzw Studio 
is open in haar communicatie.Die verloopt zonder omwegen, dus rechtstreeks tot de hele groep, via het internet.Ieder heeft hetzelfde recht van spreken, zolang de boodschap met fotografie in al haar aspecten te maken heeft.

vzw Studio
stimuleert en motiveert de interactie tussen de leden.
Het conflict van ideeën op professioneel niveau creëert een dynamiek die zorgt voor vooruitgang.

vzw Studio
organiseert workshops rond diverse aspecten van de fotografie en het zelfstandig fotograaf zijn.
Het enige criterium daarbij is kwaliteit.
Ondersteunende partnerships met relevante bedrijven kunnen daarbij gezocht worden, zonder dat dit de onafhankelijkheid van de vzw studio in de weg zal staan.

vzw Studio
betuigt respect voor al haar leden.
Collega's uit het binnen- en het buitenland die workshops geven, zullen met hetzelfde respect behandeld worden.
Dit houdt ook in dat zij fair vergoed zullen worden voor het meedelen van hun kennis en kunde.

vzw Studio
werd voor u opgericht door:

johan buelens — toon grobet — luc peeters — yvan reyserhove — sven soetens — dirk van dosselaer — wilfried verhavert

vzw Studio
kan gecontacteerd worden via :

info@vzwstudio.be


Intentieverklaring:

Studio profileert zich als een onafhankelijke vakvereniging voor fotografen in hoofdberoep en wil in eerste instantie opleidingen en workshops aanbieden aan leden en niet-leden.

Functioneel
De RVB (Raad Van Beheer) lanceert een set voorstellen via de website. Deze kunnen door leden worden aangevuld en beoordeeld. Aan de hand van die beoordeling door de basis worden de prioriteiten van de werking vastgelegd en wordt een jaarprogramma opgesteld. Vervolgens worden waardevolle sprekers gezocht en praktijkgerichte workshops georganiseerd.

Emotioneel
Met de workshops beoogt Studio het aanvullen en updaten van de vakcompetenties van de fulltime fotografen in Vlaanderen om zo hun marktpositie te verstevigen en/of te heroveren. Dat wordt gerealiseerd via een sterk praktijkgerichte aanpak, gesteund op drie pijlers: creativiteit, technische vaardigheid en zakelijkheid.

Persoonlijkheid

 • Studio hanteert een aantal uitgesproken waarden:
  - Intern : Een transparant en democratisch bestuur met een open communicatie
  - Extern : Polyvalentie (fotografie is een vak dat vele disciplines samenbrengt) Creativiteit (vernieuwing)
  Een kritische maar open visie (een klimaat waarin de leden in alle openheid ervaringen en ideeën kunnen bespreken en uitwisselen)
  Respect (voor andere meningen) Dialectiek (vooruitgang door de confrontatie met het andere en de ander) Collectiviteit (Probleemoplossend werken vanuit een groepsdynamisch gegeven en mededeelzaamheid)
 • Als vereniging wil Studio deze waarden promoten en overbrengen bij zijn leden. Op die manier worden de leden uitgedaagd en gestimuleerd om hun bedrijf tot een hoger niveau te tillen.

Cultuur
Welke basisprincipes en waarden hanteren we ?

 • Studio organiseert in de eerste plaats opleidingen, workshops en infosessies waarin vaardigheden en inzichten zowel op creatief, technisch als marketingvlak, praktijkgericht aan bod komen.
 • Verder stelt Studio zich op als begeleidende coach die de leden via empowerment tot zelfredzaamheid wil brengen.
 • Intensieve praktijksessies zijn de hoeksteen van de opleidingen, waarbij peerevaluatie een belangrijk middel is.
 • Studio is zeer ambitieus in zijn streven: het wil een positieve invloed hebben op het werkklimaat en de competenties van de voltijdse beroepsfotografen in Vlaanderen.
 • Studio wil, via permanente evaluaties door de basis, bestaande problematieken onderkennen en aanpakken.
 • Studio wil, via permanente evaluaties door de basis, evoluties in het vak bestuderen zodat het vormingen rond nieuwe competenties kan aanbieden die daarop inspelen.

Relatie

 • Studio wil in eerste instantie een communicatiekanaal open houden tussen de leden.
 • Leden kiezen voor Studio omdat ze bij Studio een dynamische, uitdagende en stimulerende omgeving vinden waarin ze ondersteund worden in hun vak en uitgebreide mogelijkheden vinden om nieuwe competenties te verwerven in een peer to peer omgeving.

Reflectie
Aansluiten bij Studio:

 • geeft op zich al uitdrukking aan een vakoverschrijdende interesse.
 • zegt anderen dat je de ambitie hebt om constant je creatieve, technische en marketingcompetenties te vergroten.
 • vertelt dat je gaat voor kwaliteit en vernieuwing.
 • laat zien dat je geïnteresseerd bent om in team probleemoplossend te werken.

Zelfbeeld
Wie zijn potentiële leden?

 • Het zijn mensen met een kritische doch open geest die in hun vak willen herbronnen, bijscholen en vernieuwen.
 • Het zijn mensen die kennis willen opdoen van ervaren professionals en collega’s , en die de eigen kennis willen delen.
 • Het zijn professionals die hun vaardigheden verder willen aanscherpen, waarbij ze de interactie tussen collega’s niet schuwen omdat ze beseffen dat de ontmoeting/het conflict van ideeën, op professioneel niveau, een dynamiek voedt die zorgt voor vooruitgang.

Contact


Privacy
Algemene voorwaarden
Sitemap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x