vzw Studio

is een onafhankelijke vakvereniging van en voor fotografen in hoofdberoep.

vzw Studio

slaat op het latijnse 'ik studeer', wat de essentie vormt van deze vakvereniging.

vzw Studio

verwijst tevens naar de studio van de fotograaf.

vzw Studio

biedt onderdak aan elk lid. ieder moet er zich thuis voelen.
de verscheidenheid in karakter, type en niveau van de fotografie is een meerwaarde voor ieder.

deze drie elementen vinden we terug in het logo, dat verwijst naar een open boek en tegelijkertijd naar een dak.

vzw Studio

is transparant in haar structuur.
het bestuur zal democratisch verkozen en gecontroleerd worden.

vzw Studio is open in haar communicatie.
die verloopt zonder omwegen, dus rechtstreeks tot de hele groep, via het internet.
ieder heeft hetzelfde recht van spreken, zolang de boodschap met fotografie in al haar aspecten te maken heeft.

 

vzw Studio

stimuleert en motiveert de interactie tussen de leden.
het conflict van ideeën op professioneel niveau creëert een dynamiek die zorgt voor vooruitgang.

vzw Studio

organiseert workshops rond diverse aspecten van de fotografie en het zelfstandig fotograaf zijn.
het enige criterium daarbij is kwaliteit.
ondersteunende partnerships met relevante bedrijven kunnen daarbij gezocht worden, zonder dat dit de onafhankelijkheid van de vzw studio in de weg zal staan.

vzw Studio

betuigt respect voor al haar leden.
collega's uit het binnen- en het buitenland die workshops geven, zullen met hetzelfde respect behandeld worden.
dit houdt ook in dat zij fair vergoed zullen worden voor het meedelen van hun kennis en kunde.

vzw Studio

werd voor u opgericht door:
johan buelens — toon grobet — luc peeters — yvan reyserhove — sven soetens — dirk van dosselaer — wilfried verhavert

vzw Studio

kan gecontacteerd worden via :

info@vzwstudio.be